Jumalan perheväki Sauvossa ja Karunassa 2011

Jumalan perheväki valmistelee YV-ulkoiluaSauvo-Karunan seurakunta sai kesällä 2011 strategian ”Jumalan perhe, pyhien kansa Sauvossa ja Karunassa”, joka ulottuu vuoteen 2020. Työnäyn mukaan seurakunta on jokaiselle perhe ja jokainen perhe on pieni seurakunta, jossa Jumalan sana ja läsnäolo antavat voimaa elämän arkeen ja merkityksen elämälle. Raamatullinen lähtökohta on Efesolaiskirjeestä: “Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät.” (Ef. 2:19)

Näkyä toteutetaan kolmella toiminnallisella vastuualueella: Jumalan läsnäolon voimalla seurakunta todistaa Hänestä, Luojasta, Lunastajasta ja Pyhittäjästä, jotta hän olisi ihmisille tämän elämän voima ja tulevan elämän toivo. Jumalan rakkauden vastaanottaneina seurakuntalaiset palvelevat, jotta ihmiset niin paikkakunnalla kuin kaukana maailmalla voivat tuntea Jumalan rakkauden toisten ihmisten teoissa ja saavat avun elämänsä vaivoihin. Jumalan viisauden avulla seurakunta kasvattaa Hänen perheväkeään elämään kaikissa elämänvaiheissa pyhien kansana, todistamaan Vapahtajasta teoin ja sanoin, rakentamaan yhteyttä toisiin kristittyihin Jumalan luomassa maailmassa sekä hakemaan kaikkeen voimaa Jumalan läsnäolosta sanassa ja sakramenteissa.

Todistuksen, palvelun ja kasvatuksen vastuualueiden lisäksi kirkkoneuvoston työssä, vuoden 2012 toimintasuunnitelmassa ja tulevien vuosien toimintakertomuksissa näkyvät hallinnon ja talouden sekä hautaustoimen ja kiinteistöjen vastuualueet. Jokaisella vastuualueella on kirkkoneuvostossa yhteyshenkilö, jonka kanssa henkilökunta voi keskustella työalansa asioista.

Strategiaa laadittaessa nähtiin mahdollisena, että vuosikymmenen vaihtuessa Sauvo-Karunan seurakunta ei enää ole itsenäinen seurakuntatalous, ja pidettiin tavoitteena, että se joka tapauksessa olisi oma, paikallinen toimintayksikkönsä. Sen osalta kertomusvuonna huolestuttavaa oli jumalanpalvelusosallistumisen vähentyminen, joka voi asettaa mahdollisissa muutosneuvotteluissa kyseenalaiseksi jokapyhäiset jumalanpalvelukset.

Pitkäaikainen diakoniatyöntekijä Marjatta Toikkanen siirtyi joulukuun alusta osa-aikaisesti eläkkeellä, ja vuoroviikoin pidettävien eläkeviikkojen sijaiseksi valittiin diakoni Leena Hyvönen.

Joulukuun alussa Sauvo-Karunan seurakunta liitettiin arkkihiippakunnan IT-alueen toimialueeseen. Samassa yhteydessä yhteys Kirkko-verkkoon päivitettiin oleellisesti aiempaa nopeammaksi.

Seurakunnan suurin investointi kertomusvuonna oli Sauvon seurakuntatalon ja pappilan siirtäminen maalämpöön. Valmisteluvaiheen pitkittyminen edellisvuoden lopulle aiheutti sen, että maalämpöputkiston kaivuutyöt ja asennus sekä lämpökeskuksen laajennuksen rakentaminen osuivat vuosikausiin pisimpään pakkasia pitäneeseen talveen. Töiden ajoitus aiheutti alkuperäisen kustannusarvion ylittämisen. Projektin yhteydessä lämpökeskuksen ja Pappilan sähköliittymät yhdistettiin seurakuntatalon liittymään ja Pappila liitettiin seurakunnan lähiverkkoon.

Vikanokassa veteraanimökki kunnostettiin kesällä. Syksyllä jatkettiin Vikanokantien kunnostusta niin, että juuri joulun alla pidettiin päätöskatselmus, jossa tien todettiin olevan valmis.

*****

Sauvo-Karunan seurakunnan toimintakertomuksen 2011 esipuhe

Mainokset