Seurakuntayhtymä Härkätieltä Sauvoon (ja Karunaan)

Seurakuntayhtymä tulee tällä vuosikymmellä pakolliseksi kaikille Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnille. Jo nykyisen lainsäädännön nojalla eri kunnissa toimivat seurakunnat voivat muodostaa yhtymän.

Olisi mielekästä muodostaa Turun ja Salon väliin seurakuntayhtymä, joka ulottuisi Härkätieltä Sauvon ja Karunan rannoille. Yhtymään kuuluvat seurakunnat – Lieto, Tarvasjoki, Paimio, Sauvo-Karuna ja mahdollisesti myös Marttila, Koski Tl ja Aura – säilyisivät seurakuntina, mutta jotkin nykyään paikallisesti hoidettavat asiat hoidettaisiin keskitetysti.

Paikallisesti hoidettaisiin edelleenkin jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset. Lapsi-, nuoriso- ja rippikoulutyöhön tulisi yhtenäisiä linjauksia, mutta toiminta olisi paljolti paikallista.

Yhteisiksi asioiksi siirtyisivät jäsenrekisteri, talous ja hallinto sekä kiinteistöt ja hautaustoimi. Koko yhtymässä olisi yhtenäinen kirkollisvero, josta ja jonka käytöstä päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Seurakuntien asioita kirkkoherran kanssa johtaa seurakuntaneuvosto.

Alueen maalaismaisen olemuksen vuoksi on tärkeää, että jokaisella paikkakunnalla säilyy kirkon toiminnot, myös jonkinlainen kirkkoherranvirasto. Hallinnon ja jäsenrekisterin toiminnoista monet voidaan hoitaa eri työpisteistä, joten mitään uutta hallintorakennusta yhtymä ei tarvitsisi. Nykyisiä virastotiloja voidaan edelleenkin hyödyntää täysin. Siten myös asioivalla ihmisellä olisi niissä vastaanottaja, vaikka paikalla ei sattuisikaan olemaan juuri hänen kaipaamansa henkilö.

Henkilöstö siirtyisi pääosin seurakuntayhtymän henkilökunnaksi, mutta työpaikka säilyisi aluksi nykyisenä. Näin voitaisiin tilapäisiin tarpeisiin henkilöitä helpommin siirtää kulloisenkin tarpeen mukaan yli seurakuntarajojen. Seurakuntien omiksi henkilöstöiksi jäisivät vain vakinainen papisto (kirkkoherrat ja kappalaiset) sekä yksi diakonian viranhaltija ja yksi kirkkomuusikko. Heitäkin koskisi velvollisuus tarvittaessa ilman eri korvausta toimia yhtymän muissa seurakunnissa.

Jos seurakunnilla on valmiutta olla aktiivisia, yhtymä voitaisiin perustaa jo niin, että marraskuun 2014 kirkollisvaaleissa valittaisiin yhteinen kirkkovaltuusto ja seurakuntaneuvostot.Yhtä ja toista pitäisi ryhtyä selvittämään pikaisesti – siis viimeistään kesälomien jälkeen.

Pieni turhan työn vaara on: Jos vaikkapa Paimion raja Kaarinan suuntaan katoaisi, olemassa oleva Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä laajenisi vastaavasti, sillä yhdessä kunnassa voi edelleenkin olla vain yksi seurakuntatalous.

Mainokset