Muutosta ja juhlaa

Muutoksenhallintaa ja suurta juhlaa on tiedossa syksyllä 2014 valittaville seurakuntien luottamushenkilöille.

Muutokset koskettavat niin seurakuntarakenteita kuin kirkon yleistä asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Juhlaa on ainakin vuosi 2017, jolloin vietetään reformaation 500-vuotisjuhlaa.

Kirkolliskokouksessa on käsiteltävänä seurakuntarakenteiden muuttaminen siten, että jokaisen seurakunnan tulee kuulua seurakuntayhtymään. Hurjimpana aikatauluna oli jopa muutoksen toteuttaminen vuoden 2015 alusta, mutta todellisuus vienee vaalikauden loppupuolelle – paitsi missä vapaaehtoisesti toimitaan aiemmin.

Rakennemuutoksiin oman epävarmuutensa Peimarin alueelle tuo seurakuntatalouksien rajojen kytkös kuntarajoihin. Turun rajojen ulottaminen Sauvon ja Paimion nykyisille itärajoille tekisi turhaksi keväällä kaavailemani Turun ja Salon välissä toimivan seurakuntayhtymän (KL 24.5.13) ja liitättäisi Salon länsipuoliset seurakunnat nykyiseen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään.

Joka tapauksessa ensi syksyn vaalit ovat mitä ilmeisimmin viimeiset, joissa valitaan nykyisenlaiset kirkkovaltuustot. Nykysäädöksillä Sauvo-Karunassa vaaleilla valittavien määrä vähenisi 15:sta 10:een, kun siirrytään valitsemaan seurakuntaneuvostoa.

Seurakuntavaalit toimitetaan 9.-10.11.2014, ja äänioikeutettuja ovat kaikki seurakunnan jäsenet, jotka ovat täyttäneet 16 vuotta viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä. Siten nuorimmat äänestäjät ovat käyneet rippikoulunsa tänä vuonna.

Mutta kuka voi olla ehdolla? Kirkkolain mukaan ”kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen.”

Lain vaatimusta olla ”kristillisestä vakaumuksesta tunnettu” on käytännössä mahdoton käyttää vaalikelpoisuuden arviointiperusteena. Silti juuri nyt, muutosten edessä, on tärkeätä saada seurakuntien päättäjiksi ihmisiä, joilla on aitoa kiinnostusta, jopa paloa, mahdollistaa kirkon ja sen paikallisen seurakunnan toiminta Kristuksesta todistavana, Kristuksen kanssa palvelevana ja Kristuksen kansaa kasvattavana yhteisönä.

Haaste on aivan erityinen niille seurakuntalaisille, jotka haluavat huolehtia seurakunnastaan leimautumatta mihinkään poliittiseen liikkeeseen. Hyvien ehdokkaiden ja halukkaiden kannattajien saamiseen on aikaa vajaa vuosi: Ehdokaslistat tulee jättää 15.9.2014.

Nyt on aika valmistautua muutokseen ja juhlaan.

****

Julkaistu Kunnallislehdessä 20.9.2013

Mainokset