Pelastakaa Marjaniemi!

Marjaniemi, Sauvo

Marjaniemi, Sauvo

Vetoomuksen Marjaniemen puolesta laadin juhannuksena 2015. Vetoomus on allekirjoitettavissa Marjaniemessä, mutta siihen voi osallistua myös tämän blogin kautta ilmoittamalla kommentissa nimensä ja asuinkuntansa. Se jätetään Sauvon kunnalla elokuussa 2015.

Vetoomus Marjaniemen puolesta Sauvon kunnalle

Me allekirjoittaneet olemme syvästi huolissamme Sauvon kunnanhallituksen maanantaina 15.6.2015 tekemästä päätöksestä ryhtyä selvittämään Marjaniemen leiri- ja virkistysalueen käyttö­tarkoitusta. Olemme saaneet iloita ja nauttia hyvinhoidetusta rantapaikasta ja nähneet sen merkityksen lapsi- ja nuorisotyölle.

Näkemyksemme ja kokemuksemme mukaan Marjaniemen nykyinen käyttö on mitä tärkeintä sekä sauvolaisille että paimiolaisille yksilöille ja yhdistyksille. Tälläkin kaudella siellä järjestetään kymmenen lasten ja nuorten leiriä, joita ei voitaisi yhtä antoisina järjestää taajaman vieressä eikä muiden käyttämän leirialueen yhteydessä. Ranta on avoimesti käytettävissä kaikille ja antaa siten virkistys­mahdollisuuden niille kuntalaisille, joilla ei muutoin ole vastaavaa pääsyä meren äärelle.

Ymmärrämme kunnan edessä olevien merkittävien investointien tarpeen, mutta katsomme, että myös Marjaniemi nykyisellään on investointi – kuntalaisten terveyteen ja hyvinvointiin. Marjaniemi on koulun ja kunnanviraston tavoin kuntalaisten tarpeisiin olevaa käyttöomaisuutta, jota ei pitä uhrata tarpeisiin, jotka voidaan muillakin tavoin rahoittaa.

Vetoamme siis Sauvon kuntaan, että se viivytyksettä jatkaa Marjaniemen vuokra-aikaa vuoteen 2030 asti, jotta Paimion kaupunki voi heti syksyllä ryhtyä saunarakennuksen korjaamiseen.

Sauvossa 21.6.2015

Kalle Elonheimo Sauvo