Rakkaus lain täyttäjänä

Päivän sanat Turun Sanomissa 2.-5.9.2015 viikon epistolan pohjalta.

Älkää olko kenellekään mitään velkaa, paitsi että rakastatte toisianne. ( Room. 13:8)

Kun saan joltakulta jotakin enkä pysty heti antamaan vastinetta, jään velkaan. Velan, mitä se sitten onkaan, rahaa, tavaraa, palvelus, kiitollisuutta, pyrin maksamaan sille, jolta olen saanut, jolle siis olen velkaa.

Jumalalta olen saatut osakseni hänen arvokkaaksi tekevää rakkautaan, agape-rakkautta. Hänellä on sitä niin paljon jaettavana, että on merkityksetöntä, maksanko takaisin hänelle. Mutta hän tahtoo minun maksavan jakamalla lähimmäisilleni hänen agape-rakkauttaan. Hän haluaa lähimmäisteni tuntevan, että heistä välitetään, että he ovat arvokkaita, että he ovat Jumalan omia.

Tänään haasteenamme ovat erityisesti ne miljoonat lähimmäisemme, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa ja jotka etsivät turvaa vieraista maista. Miten voin, miten voit saada heidät tuntemaan, että he ovat arvokkaita, että heitä rakastetaan?

Joka rakastaa toista, on täyttänyt lain vaatimukset. (Room. 13:8)

Noin 150 sivua pitäisi lakeja ja säädöksiä lukea joka päivä, jos haluaisi pysyä varmasti ajan tasalla niiden suhteen, mainitsi muuan luennoitsija vuosikymmen sitten. Kyseessä ovat vain uudet lait ja säädökset, aiemmin voimaan tulleita pitäisi lukea sen lisäksi.

Aivan mahdoton määrä. Voiko kukaan ihminen täyttää kaikkien ihmisten laatimien lakien ja säädösten kaikki vaatimukset?

Lisäksi on Jumalan laki. Jos ihmislakien vaatimusten täyttäminen näyttää mahdottomalta, vielä mahdottomammalta näyttää sen vaatimusten täyttäminen. Kuitenkin: joka rakastaa toista Jumalan rakkauden kaltaisella ja Jumalan rakkaudesta voimansa saavalla rakkaudella, on täyttänyt lain vaatimukset. Joka rakastaa lähimmäistään niin, että tämän elämä paranee ja tämä tuntee ihmisen teoissa Jumalan läsnäolon, on täyttänyt lain vaatimukset.

Käskyt ”Älä tee aviorikosta”, ”Älä tapa”, ”Älä varasta”, ”Älä himoitse”, samoin kaikki muutkin, voidaan koota tähän sanaan: ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” (Room. 13:9)

Katekismuksemme alkaa kymmenellä käskyllä. Kuusi niistä, lain toinen taulu, koskettaa suhdettamme lähimmäisiimme. Niistä puolestaan viisi on kieltoja.

Käskyt ja kiellot ovat jo elämätilanteisiin sovellettuja määräyksiä toiminnasta. Kieltäessään jonkin Jumala tahtoo paljon laajempaa ja syvempää.

Älä tee aviorikosta” kehottaa uskollisuuteen ja luotettavuuteen kaikissa ihmissuhteissa, ”Älä tapa” lähimmäisten terveyden ja turvallisuuden puolesta toimimiseen, ”Älä varasta” elämän aineellisten edellytysten turvaamiseen toisille, kaikille.

Kaikkinensa Jumala siis tahtoo, että rakastamme lähimmäistämme kuin itseämme. Tia kuten nuorten veisussa lauletaan: ”Tehkää aina toisillenne hyvää, velkana vain rakkautta, aina enentyvää.”

Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. (Room. 13:10)

Olenko joskus tehnyt lähimmäiselleni pahaa? Tai sallinut pahan tapahtua? Katsonut vierestä – läheltä tai kaukaa – pahan toteutumista ja jättänyt tekemättä, mitä olisin voinut tehdä sen estämiseksi tai edes lievittämiseksi?

On vaikeata rakastaa, mutta oppivani soisin” lauloimme nuortenveisussa. Yhä edelleen on opittavaa, jokaisella. Joka tarkastelee elämäänsä rehellisesti, joutuu sen myöntämään.

Täydellinen rakkaus jää turmeltuneen luomakunnan jäseneltä täyttämättä, mutta jokaisena päivänä voi tavoitella hieman parempaa.

Jokaisena päivänä voi myös rukoilla ymmärrystä nähdä, ketkä lähimmäiset erityisesti juuri nyt tarvitsevat rakkauden tekoja, sekä rohkeutta ja nöyryyttä ryhtyä hyviin tekoihin.

Tänäänkin voi ilmaista Jumalan rakkautta, joka täydellisenä ilmestyi Kristuksessa.

Näin rakkaus toteuttaa koko lain. (Room. 13:10)

Valtava kuilu erottaa ihmisen Jumalasta. Synnin kuilu.

Jumala ei ole milloinkaan tahtonut ihmisen olevan erossa Hänestä. Hän ilmaisi laissaan, miten ihmisen tulisi elää päästäkseen synnin kuilun yli. Ihminen ei kuitenkaan pystynyt niin täydellisesti lakia toteuttamaan, koko lakia toteuttamaan, että olisi saanut rakennetuksi sillan Jumalan luo. Yksikään ihminen ei ole pystynyt eikä pysty.

Kun ihmisestä ei ollut yhteyttä palauttamaan, Jumala tuli ihmiseksi sen toteuttamaan. Levittäessään kätensä Golgatan ristille Kristuksesta tuli silta yli synnin kuilun. Hänen kauttaan, ja vain hänen kauttaan, meillä on pääsy Jumalan yhteyteen.

Kristuksesta osallisina voimme toimia Jumalan työtovereina tässä maailmassa, toteuttaa Hänen rakkauttaan. Voimme saada lähimmäisemme tuntemaan itsensä hyväksytyiksi, tervetulleiksi, arvostetuiksi.