Vapahtajamme syntymäjuhla – ja syntymäpäivä

Pyhä perhe

Pyhä perhe

”Huomenna, jos Jumala suo, on Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armorikas syntymäjuhla.” Nämä tutut sanat kuulimme jälleen runsas kolme tuntia sitten.

Joulu on siis Vapahtajamme syntymäjuhla. Mutta mihin perustuu sen ajoitus tänne vuoden pimeimpään aikaan? Onko huomenna todella myös Beltlehemissä syntyneen Jeesus Nasaretilaisen syntymäpäivä?

Vapahtajamme syntymäjuhlan ajoituksen perustaksi on otettu monenlaisia seikkoja. Kenties taustalla on talvipäivän seisaus. Tai roomalainen voittamattoman auringon juhla – jota kuitenkin ryhdyttiin viettämään vasta sata vuotta sen jälkeen kun joulun vietosta oli jo ensimmäisiä mainintoja.

Mieleeni on tullut muuan juutalaisten historiaan kuuluva tapahtuma, joka saattaisi liittyä Vapahtajan syntymän ajankohtaan, ikään kuin ennakoivana merkkinä. Jeesuksessa toteutuneella pelastushistoriallahan on monin kohdin tuollaisia ennakoivia merkkejä Jumalan ensiksi valitseman kansan historiassa. Merkittävin niistä on pääsiäinen, vapautuminen Egyptin orjuudesta ennakoivana merkkinä Vapahtajamme työstä vapauttaa meidät synnin ja kuoleman orjuudesta.

Tapahtuma, jonka näen ennakoivan Vapahtajan syntymän ajankohtaa, on useimmille hyvinkin Raamattunsa tunteville tuntematon. Siitä ei näet kerrota niissä Vanhan testamentin kirjoissa, joiden alkutekstit on kirjoitettu hepreaksi ja jotka on julkaistu suomennoksina yleisesti käytössä olevissa Raamatun laitoksissa, Tapahtuma sijoittuu ajallisesti hepreankielisen ilmoituksen päättymisen ja Herramme syntymän väliin.

Menemme siis hetkeksi ajassa runsaat puolitoista vuosisataa Kristuksen syntymästä taaksepäin. Eletään hellenististä aikaa. Pyhä maa on jälleen kerran vieraan vallan alla, ja Jerusalemin temppeli häpäistään pystyttämällä sinne pakanallisen epäjumalan Zeun patsas. Uhraaminen ja siinä totetutuva yhteys Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalaan ei ole enää mahdollista. Juudas Makkabealaisen johdolla hurskaat ryhtyvät kapinaan, valloittavat temppelin ja tasan kolmen vuoden tauon jälkeen, kislev-kuun 25. päivänä temppeli on puhdistettu, otettu uudelleen käyttöön ja voidaan jälleen uhrata, olla yhteydessä Jumalaan.

Juutalainen kalenteri on kuukalenteri, joten meidän aurinkokalenteriimme verrattuna päivämäärät vaihtelevat. Tänä vuonna kislev-kuun 25. päivänä alkava temppelin uudelleen käyttöön oton juhla, kahdeksanpäiväinen hanukka, alkoi meikäläisittäin ensimmäisenä adventtina, mutta myöhäisin mahdollinen ajankohta tuolle kislev-kuun 25. päivälle on meikäläisittäin 25. joulukuuta. Siis joulumme päivämäärä. Vapahtajamme syntymäjuhlan – ja siis mielestäni hyvinkin mahdollisesti – syntymäpäivän ajankohta.

Jos temppelin uudelleen käyttöön otto on Vapahtajaamme ennakoivan juhla, mitä se sitten kertoo? Ja mistä siis joulu, Vapahtajan syntymäjuhla kertoo?

Juutalaisten hanukan viettoon liittyvät kynttilät, joita sytytetään aina yksi lisää juhlan kunakin päivänä, kaikkiaan siis kahdeksan. Valo lisääntyy ja laajenee. Kun Vapahtajamme syntyi, maailmaan tuli taivaallinen valo, joka tahtoo loistaa kaikkialla. Hän on valo, joka karkottaa jopa synnin ja kuoleman pimeyden. Hän sanoo: Joka seuraa minua, hänellä on elämän valo.

Kun temppeli saatiin jälleen käyttöön, tärkeintä oli pystyä jälleen uhraamaan ja olemaan siten yhteydessä Jumalaan. Kun Jumala tuli ihmiseksi, hän tuli antaakseen itsensä kertakaikkiseksi uhriksi ja avatakseen siten meille pääsyn Jumalan yhteyteen. Hän, ihmiseksi tullut ja syntynyt Jumala, sanoo: Minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani.

Tänään ryhdymme siis jälleen kerran juhlimaan taivaallisen valon, uhriksi itsensä antavan ja uhrinsa kautta meidät yhteyteensä ottavan Jumalan syntymistä ihmiseksi, yhdeksi meistä.

  • saarna Sauvon kirkossa jouluaattoiltapäivänä 2018